Aktuality

Mapa závad

 
Interaktivní novinka webových stránek sdružení cyklistické stezky Brno-Vídeň nazvaná MAPA ZÁVAD je jako aplikace internetových stránek sdružení určena především pro cyklisty využívající cyklostezku, ale i pro občany  sdružených obcí, kterými prochází koridor cyklostezky.
 
Veřejnost po přihlášení do aplikace může upozornit na technické závady na cyklostezce a mobiliáři cyklostezky, na dopravním značení cyklostezky a na jakékoliv problémy na cyklostezce nebo jejím nejbližším okolí. V nabídce jsou k výběru předepsané typy závady, ale můžete uvést i jiné, jež nejsou tak běžné.
 
Odpovědní zástupci DSO cyklistické stezky Brno-Vídeň tak budou aktuálně informováni o závadách a mohou rychleji reagovat při jejich řešení.
 
Postup:

  • při zjištění závady zvolte na stránkách DSO aplikaci MAPA ZÁVAD (v horní liště zcela vpravo)
  • v tabulce proveďte zápis nové závady vyplněním jednoduchého formuláře
  • místo závady označte na mapě značkou
  • vyberte kategorii závady, pojmenujte ji a jednoduše popište
  • případně přiložte fotografii popsané závady
  • vyplňte jméno a email adresu nebo tel. číslo (při každé změně stavu řešeného problému Vám přijde zpráva o řešení  - tyto údaje nebudou v žádném případě zveřejněny a uvidí je jen odpovědní pracovníci řešící závadu) 
Po vyplnění tabulky se informace o problému dostane k pověřeným pracovníkům. Pověřený pracovník  zaznamená přijetí informace o závadě, zapíše do aplikace průběh řešení a postupně upraví i stav řešení. Ihned po úpravě oznamovatel i veřejnost mohou řešení sledovat na internetu. Zda se podařilo závadu vyřešit, jaký byl zvolený postup a kdy k nápravě došlo či dojde, to vše bude aktuálně na mapě znázorněno barevnými praporky a s komentářem v přiložené tabulce. Každý stav řešení má svoji barvu písma i praporku.
Pomocí pole HLEDAT je možné filtrovat závady dle různých hledisek, kategorií i stavu řešení.
Chybně či nesmyslně nahlášené závady budou umístěny do kategorie SPAM, která zůstane uložena v databázi aplikace, ale nebude zobrazována v přehledu závad.